Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

2. Gebruik Licentie
a. Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van AlphaWeb voor persoonlijke, niet-commerciële voorbijgaande bezichtiging. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
ik. wijzigen of kopiëren van de materialen;
ii. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
iii. elke software op de website van AlphaWeb proberen te decompileren of reverse-engineeren;
iv. verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
v. het materiaal naar een andere persoon over te brengen of de materialen op een andere server te “spiegelen”.
b. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door AlphaWeb. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

a. De materialen op de website van AlphaWeb worden geleverd “in de huidige staat”. AlphaWeb geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij en ontkende alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere overtreding van rechten. Verder geeft AlphaWeb geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen
In geen geval zal AlphaWeb of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op de website van AlphaWeb, zelfs als AlphaWeb of een gemachtigde vertegenwoordiger AlphaWeb geautoriseerd vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata
De materialen die verschijnen op de website van AlphaWeb. kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. AlphaWeb garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. AlphaWeb kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. AlphaWeb verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

6. Links
AlphaWeb heeft niet alle websites met een link naar de website van het internet bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier goedkeuring door AlphaWeb van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
AlphaWeb kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving herzien voor zijn website. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot de website van AlphaWeb valt onder de wetten van Nederland, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.